Inovativni Projekt Teatra R: Inkluzivna Kazališna Inicijativa za Integraciju Roma

/ Inovativni Projekt Teatra R: Inkluzivna Kazališna Inicijativa za Integraciju Roma

Zajedno na sceni Teatar R: U suradnji udruge Kultura Nova i Udruge Sofija, nastao je projekt s jasnim ciljem – borba protiv diskriminacije Roma kroz inkluzivne kazališne aktivnosti. Diskriminacija Romskih manjina prisutna je na razini Europe, a Hrvatska nije iznimka. Romi se suočavaju s predrasudama, stereotipima i netolerancijom, što otežava njihovu integraciju u društvo.

Cilj ovog projekta je provođenje kampanje podizanja svijesti u sjevernoj Hrvatskoj o položaju romske manjine i integraciji mladih Roma kroz inkluzivne kazališne aktivnosti. Ovaj inovativni pristup uključuje različite aktivnosti:

  1. Online Istraživanje i Kampanja

Projekt započinje online istraživanjem o predrasudama o Romskoj nacionalnoj manjini. Prikupljeni rezultati bit će temelj kampanje na društvenim mrežama, koja ima za cilj suzbijanje predrasuda i promociju inkluzivnosti.

  1. Stvaranje Predstave “Teatra R”

Središnji dio projekta je stvaranje predstave “Teatra R” – romskog teatra u kojem glume i predstavu stvaraju Romi pod vodstvom mentora. Predstava će biti izvedena u 5 gradova, s jasnim ciljem smanjenja diskriminacije Roma kroz umjetnost i kulturu.

  1. Inkluzivni Pristup

Ovaj projekt ističe se inkluzivnim pristupom, gdje će pripadnici romske manjine sami kreirati dramski tekst i predstavu. To omogućuje stvaranje autentičnog prikaza romske kulture i običaja, te potiče osnaživanje mladih Roma kroz umjetničko izražavanje.

Očekivani Doprinos Projekta

Kroz 12 mjeseci provedbe, projekt Teatar R ima za cilj promjenu percepcije o romskoj manjini i podizanje svijesti o problemima s kojima se suočavaju mladi Romi u Hrvatskoj. Glavni ciljevi projekta uključuju smanjenje diskriminacije i promjenu stavova većinskog stanovništva prema Romskoj nacionalnoj manjini. Istovremeno, projekt teži integraciji i osnaživanju mladih Roma kroz aktivno sudjelovanje u kazalištu i kulturnom stvaralaštvu.

Projekt Teatar R predstavlja važan korak prema inkluzivnijem društvu, gdje se umjetnost koristi kao alat za promjenu svijesti i borbu protiv diskriminacije. Kroz suradnju i aktivno sudjelovanje, ovaj projekt pruža nadu za bolju budućnost za sve članove zajednice, bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost.