Teatar R – Izražavanje Identiteta i Promicanje Razumijevanja Kroz Umjetnost

/ Teatar R - Izražavanje Identiteta i Promicanje Razumijevanja Kroz Umjetnost

U suvremenom društvu, teatar ne služi samo kao zabavna platforma, već i kao sredstvo istraživanja i predstavljanja različitih aspekata ljudskog iskustva. Jedan od značajnih doprinosa kulturnoj sceni Hrvatske je romski teatar – Teatar R, osnovan 2018 godine. Ovaj teatar briljira na kulturnoj sceni, ističući važnost raznolikosti i pružajući glas romskoj zajednici.

Teatar R je započeo svoj put s predstavom “Mi bi da se ženimo”, koja je nastala u okviru projekta “Kultura i umjetnost za mlade”, podržanog od strane Europskog socijalnog fonda. Osnivači ovog teatra, Udruga žena Romkinja Hrvatske Bolja budućnost, udruga Kultura Nova i iDEMO – Institut za demokraciju, uspješno su spojili snage kako bi stvorili prostor za izražavanje romske kulture.

Zvjezdana Bubnjar, voditeljica Teatra R, naglašava važnost angažmana mladih Roma u stvaranju kazališnih djela. Ovaj participativni pristup omogućuje mladim Romima da budu kreatori, izraze svoju kreativnost i istaknu svoje identitete na jedinstven način. Ova inicijativa ima za cilj osnaživanje mladih Roma, poticanje njihove samosvijesti i samopouzdanja te prepoznavanje njihove jednakosti unatoč marginalizaciji kojoj su često izloženi.

Predstava “Mi bi da se ženimo” postigla je izvanredan uspjeh, s nominacijama u pet kategorija na SKAZ-u 2020. i osvajanjem nagrade za najbolji originalni tekst. Ovaj uspjeh omogućio je nastavak financiranja projekta i osnivanje prvog hrvatskog romskog teatra – Roma Teatra.

Uspjeh se nastavlja s predstavama poput “Cigano de Budalak” i “Plava munja”. Ova potonja je čak nominirana za najbolji dramski tekst na Festivalu hrvatske pučke drame „Murski cimeri“, gdje je Ivan Stanić osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca.

Sada, Teatar R priprema novu predstavu koja je sufinancirana od strane Europske unije u okviru Impact4values programa , a koja će premijerno biti izvedena na proljeće u Varaždinu, Koprivnici, Đurđevcu, Čakovcu i Zagrebu . Ova predstava nastavlja temu izražavanja romske kulture i suočavanja s problemima koje romska zajednica doživljava s jednom novom perspektivom kroz prizmu mladih ljudi. Projekt “Zajedno na sceni” predstavlja inovativni pristup integraciji mladih Roma kroz kazalište. Mladi Romi će aktivno sudjelovati u svim segmentima stvaranja predstave, što će im omogućiti da izraze vlastita iskustva i perspektive.

Važan aspekt projekta je i anketni upitnik koji ima za cilj istražiti stavove opće populacije RH o Romskoj nacionalnoj manjini. Ovo istraživanje će otkriti najčešće predrasude i probleme s kojima se Romi suočavaju u procesu integracije u društvo. Razumijevanje ovih problema omogućit će donositeljima odluka, vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva da razviju strategije i politike usmjerene na rješavanje tih problema. LINK NA ANKETU: https://forms.gle/TJKaQdAUdFTNA47a6

Na temelju rezultata istraživanja planirat će se buduće edukacijske inicijative koje će promicati toleranciju, suzbijati predrasude te stvarati otvoreno i inkluzivno okruženje za sve građane, uključujući i pripadnike Romske nacionalne manjine. Teatar R ostaje ključna platforma koja potiče dijalog, razumijevanje i zajednički rad prema društvu bez predrasuda.