Teatar R

/ Projekt Teatare R nastao je 2018. godine u suradnji s iDEMO Institutom

Projekt Teatare R nastao je 2018. godine u suradnji s iDEMO Institutom za demokraciju, udrugom Bolja Budućnost – Udruga žena Romkinja Hrvatske te Centra za kulturu Peščenica. Projekt je bio financiran sredstvima ESF-a u sklopu natječaja Kultura i umjetnost mladih.

Cilj projekta bila je integracija mladih Roma u dobi od 12 do 35 godina te poticanje njihovih društvenih, komunikacijskih i umjetničkih vještina. Polazište projekta bilo je omogućiti mladim polaznicima da sami sudjeluju u procesu kreiranja kazališnog djela, tako što su aktivno stvarali svaki segment predstave – koreografiju, scenografiju, dramski tekst, pokret i glazbu.

Finalni produkt „Mi bi da se ženimo“ predstava je koja je odraz romske kulture i problema koji se u javljaju među pripadnicima romske manjine. Ono što se ističe u ovom procesu rada je da manjina nije dvostruko drugotna tako što stvara prema postojećem predlošku, uputama ili principu rada, već ih se aktivira da sami kontinuirano kreiraju kazališno djelo s obzirom na vlastito iskustvo, čineći ga tako jednako vrijednim bez obzira na njihovu marginalnu društvenu poziciju.

Predstava „Mi bi da se ženimo“ bila je medijski pokrivena i odlično prihvaćena, a glumci su pokazali izvanredne glumačke sposobnosti i želju da doprinesu suvremenom društvu. Zadovoljstvo partnera i Grada Zagreba omogućilo je da se nastavi financiranje projekta i osnuje prvi hrvatski romski teatar Roma teatar.