Zajedno na sceni – Teatar R

Zajedno na sceni Teatar R, partnerski je projekt udruge Kultura Nova i Udruge Sofija.

Diskriminacija Romskih manjina prisutna je na razini Europe i na različitim razinama (obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, pristup javnim uslugama). Romi se susreću  s predrasudama, stereotipima i netolerancijom, a njihova integracija u društvo i smanjanje socijalne isključenosti postaju teško ostvarivi uslijed začaranog kruga siromaštva i negativne percepcije u društvu. Iako hrvatska vlada i OCD-i provode niz inicijativa s ciljem poboljšanja situacije romske manjine, potrebno je razviti nove pristupe smanjenju predrasuda i uključivanju mladih Roma u obrazovanje i život zajednice.

Cilj ovog projekta je provođenje kampanje podizanja svijesti na području sjeverne Hrvatske o položaju romske manjine i važnosti integracije mladih Roma kroz inkluzivne kazališne aktivnosti. Aktivnosti uključuju:

– online istraživanje o predrasudama o Romskoj nacionalnoj manjini

– kampanju (objave) na društvenim mrežama o prikupljenim rezultatima istraživanja s ciljem suzbijanja predrasuda

– stvaranje predstave „Teatra R“ – romskog teatra u kojem glume i predstavu stvaraju Romi pod vodstvom mentora i izvedbe u 5 gradova s ciljem smanjenja diskriminacije Roma.

Ovim inovativnim pristupom želimo kroz 12 mjeseci provedbe, kroz prikazivanje predstave, utjecati na promjenu percepcije o romskoj manjini i podići svijest oko problema kojima se suočavaju mladi Romi u RH. Ovaj je pristup i inkluzivan jer će pripadnici romske manjine sami kreirati dramski tekst i predstavu, stvarajući prikaz vlastite kulture i običaja.

Glavni ciljevi koje želimo ostvariti su smanjenje diskriminacije i promjena stavova pripadnika većinskog stanovništva prema Romskoj nacionalnoj manjini, istovremeno uz integraciju i osnaživanje mladih Roma, uključivanjem u kazališno i kulturno stvaralaštvo.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 29,998.31 €.

IMPACT4VALUES je slovensko-hrvatski program podrške organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem promiču i štite europske vrijednosti. Program pruža financijsku i organizacijsku podršku manjim organizacijama kako bi mogle bolje pridonijeti zaštiti, promicanju i podizanju svijesti o temeljnim pravima i vrijednostima EU-a.

Za više informacija o programu Impact4Values posjetite web stranicu:
https://zaklada-slagalica.hr/natjecaji/impact4values/

Projekt sufinancira Europska unija.
Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Kultura Nova